Vzdělávání v systému Cross Compliance v ČR 2012

Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR 2012

Harmonogram jednotlivých seminářů
Datum Místo konání
20.12.3012 Týn nad Vltavou - Čihovice
12.2.2013 Týn nad Vltavou - Čihovice
18.11.2013 Týn nad Vltavou - Hněvkovice
25.3.2014 Týn nad Vltavou - Čihovice
27.3.2014 Želeč
8.4.2014 Želeč

V případě zájmu zasílejte přihlášky na e-mail: info@vltavotynsko.cz, +420 774 709 110

Místo realizace projektu:

Vzdělávací zařízení je umístěno v areálu zemědělského podniku Farma Čihovice, dále na obecním úřadu v Želči a SOŠ a SOU Hněvkovice. Demonstrační část seminářů probíhá v družstvech v Žimuticích a Březnici.

Projekt řeší následující tematické okruhy:

a) požadavky Cross Compliance (SMR, GAEC)

b) problematika zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO)

c) ochrana vůči erozi půd, znečišťováním vod, zaměření na zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny

d) evidenční povinnosti zemědělců.

Dostupnost vzdělávacích a informačních služeb je v současné době pro drobné zemědělce relativně slabší, ať už z hlediska finanční nákladnosti či lokalizace poskytovatelů. Z těchto důvodů považujeme podporu vzdělávání u této cílové skupiny jako významnou. Systém Cross Compliance v ČR funguje od roku 2009, a v následujících letech dojde k jeho postupnému rozšíření o nové kontrolní požadavky, je tedy nezbytné zajistit pravidelnou informovanost a důsledně aktualizovat vznikající legislativní požadavky.

Cyklus seminářů zemědělcům pomůže orientovat se v problematice požadavků na hospodaření. Jednotlivé semináře přinesou zemědělcům přehled dané problematiky a s pomocí lektorů si vyzkoušejí i praktické dopady jednotlivých probíraných témat, bude kladen důraz na prevenci problémů a jejich případná řešení. Na každém semináři bude také prostor na dotazy a připomínky zemědělců k náplni výuky, k oblasti týkající se probírané problematiky pro zkvalitnění zpětné vazby

Aktivační metody výuky pomohou účastníkům seminářů v hlubším pochopení problematiky, v osvojení dovedností a znalostí nutných pro efektivní zavádění a naplňování cílů a priorit Cross Compliance (GAEC, SMR, ochrana biodiverzity aj.)

Cross-compliance (C-C): vysvětlení pojmu cross-compliance, význam pro hospodaření, dotace, možnosti rozvoje, ochranu přírody a ŽP, seznámení s příslušnými požadavky/standardy, jejich vysvětlení + případové studie: pracovní listy v souvislosti s hospodařením demonstrační farmy, demonstrace kontroly SMR požadavků a standardů GAEC na farmě, diskuze nad výsledky, připomínky farmářů.

Logo

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Logo

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Pozvanka na seminář 12.2.2013.pdf 280.8 Kb
Pozvanka na seminář 18. 11. 2013.pdf 281.4 Kb
Pozvanka na seminář 20. 12. 2012.pdf 280.2 Kb
Pozvanka na seminář 25. 3. 2014.pdf 281.7 Kb
Pozvanka na seminář 27. 3. 2014.pdf 280.9 Kb
Pozvanka na seminář 8. 4. 2014.pdf 281.4 Kb

Vzdělávací materiály

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Cross Compliance 2014901962932.pdf 1299.8 Kb
Cross_Compliance 2014393278768.pptx 972.4 Kb
ÚKZÚZ Kontroly a změny_2014994748432.pptx 3276.2 Kb