Občané

Občané

Dveře máme otevřené pro každéhoNašimi klienty jsou také nepodnikající fyzické osoby - občané, kteří k nám přicházejí konzultovat jejich záměry a možnosti získání dotace. Nejčastějším tématem je Program Zelená úsporám. V našem centru je zřízeno přímo Kontaktní místo Zelená úsporám, kde klient získá bezplatné informace o tomto programu. Další specifickou oblastí je např. včelařství.