Odborné semináře o venkovském cestovním ruchu

Odborné semináře o venkovském cestovním ruchu

Osa: III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Opatření:  III.3.1 Vzdělávání a informace

Záměr: a) vzdělávací projekt

Projekt byl zaměřen na vzdělávání fyzických i právnických osob, které mají zájem zkvalitnit nebo rozšířit svou podnikatelskou činnost ve venkovském cestovním ruchu.

Tento projekt byl zaměřen hlavně na zvýšení kvalifikace osob pracujících nebo zabývajících se cestovním ruchem. Hlavním cílem projektu byly vzdělávací semináře zaměřené na vzdělávání o venkovském cestovním ruchu a v dovednostech s ním spojených.

V průběhu roku 2010 a 2011 se uskutečnil cyklus 3 vzdělávacích seminářů, každý seminář  proběhl 3x.

Vzdělávací blok: Managenet kulturního cestovního ruchu, Příprava informačních a propagačních materiálů, Nové trendy v pořádání akcí a událostí v cestovním ruchu, Pořádáme akci - praktický event marketing pro cestovní ruch, Exkurze

Vzdělávací blok: Venkovský cestovní ruch, Propagace destinace z pohledu veřejné správy, Spolupráce veřejné správy a privátního sektoru v cestovním ruchu

Vzdělávací blok: Spolupráce veřejné správy a privátního sektoru v cestovním ruchu, Příprava informačních a propagačních materiálů, Tvorba webových stránek pro cestovní ruch

Každý účastník obdržel vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování jednotlivého vzdělávacího bloku.

Projekt přispěl ke zvýšení informovanosti subjektů na venkově o možnostech rozvoje venkovského cestovního ruchu, k mobilizaci lidských, materiálních a finančních zdrojů na venkově. V konečném důsledku podpořil zvýšení kvality venkovského cestovního ruchu.

Logo

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Logo