KOTLÍKOVÉ DOTACE

Pomůžeme I Vám se zpracováním žádosti na Kotlíkovou dotaci

Ing. Magdalena Pavlíková
M: +420 774 709 110
E: info@vltavotynsko.cz

Předmět dotace

Výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo,

v možné kombinaci s:

  • instalací solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu TV,
  • mikroenergetickým opatřením

Uznatelné výdaje:

  • max. 150 tis. Kč,
  • v případě mikroopatření 20 tis. Kč (z max. možných 150 tis. Kč).

Výše dotace:

  • 70 % kotel na uhlí,
  • 75 % kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kondenzační kotel,
  • 80 % tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu.

Podmínky:

Rodinný dům má PENB, kategorie C nebo je nutné provést "mikro" opatření max. do 20.000 Kč.

Zdroj tepla musí být v době podání žádosti o poskytnutí dotace uveden v průběžně doplňovaném seznamu výrobků a technologií, veden u Státního fondu životního prostředí: http://opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

Instalaci kotle na biomasu, resp. kombinovaného kotle uhlí/biomasa, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle mohou provádět výhradně oprávněné osoby registrované v seznamu: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/