KOTLÍKOVÉ DOTACE

Zpracování žádosti na Kotlíkovou dotaci

Od listopadu 2022 Jihočeský kraj pověřil pomocí se zpracováním žádostí o dotace na Kotlíkové dotace Místní akční skupiny Jihočeského kraje. Pro území ORP Týn nad Vltavou je to nejblíže MAS Vltava, z.s.

https://www.masvltava.cz/kontakty/

Oprávněný žadatel

  • výhradně fyzická osoba (nepodnikající)

Předmět dotace

Výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu s automatickým přikládáním
  • koteů na biomasu s ručním přikládáním

Výše dotace:

  • 95 % tepelné čerpadlo,
  • 95 % kotel na biomasu s automatickým přikládáním
  • 95 % kotel na biomasu s ručním přikládáním

Podmínky:

  • rodinný dům,
  • bytová jednotka v bytovém domě
  • ve stavbě pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji - trvalý pobyt

Zdroj tepla musí být v době podání žádosti o poskytnutí dotace uveden v průběžně doplňovaném seznamu výrobků a technologií, veden u Státního fondu životního prostředí:https://svt.sfzp.cz/

Instalaci kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním nebo tepelného čerpadla mohou provádět výhradně oprávněné osoby registrované v seznamu: https://www.topenaridotace.cz/