PROČ S NÁMI

Pomáháme Vám již skoro 10 let!!!

Poskytujeme Vám nejen aktuální informace ze světa dotací, ale i komplexní služby projektového a strategického poradenství. Provádíme Vás krok za krokem koloběhem dotačního kolečka, (od námětu, přes sepsání žádosti a zpracování příloh, po realizaci a vyúčtování). Zajišťujeme pro Vás další související doprovodné služby k celkové realizaci Vašich nápadů.

Snažíme se teprve 1 dekádu, ale stihli jsme pomoct zrealizovat mnoho malých i velkých projektů převážně ze sociální oblasti, projekty zaměřené na životní prostředí, školství, zemědělství a podnikání, z oblasti rozvoje infrastruktury a cestovního ruchu, ze spolkové činnosti, kultury a sportu.

Seznam realizovaných služeb můžete nalézt v záložce Reference.

Založení a vznik

Občanské sdružení bylo založeno 1. prosince 2005 v souladu s ustanoveními zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Ke vzniku Spolku pro rozvoj regionu došlo 12. května 2006 zapsáním do rejstříku Ministerstva vnitra ČR.

27. května 2015 byl Spolek pro rozvoj regionu zapsán do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích podle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.

 
 
 
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovy-spolku-pro-rozvoj-regionu.pdf 51.2 Kb

MŽP podpoří sběr a zneškodnění látek poškozujících ozon. Ministr Brabec na to schválil 13 milionů

Podepsáním dodatku k ministerské směrnici o poskytování finančních prostředků SFŽP ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí vyhlásil ministr Brabec Výzvu č. 5/2015 na podporu sběru a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.

Sběr a zneškodnění těchto látek je jedním z prioritních cílů oblasti „ovzduší“ Národního programu Životní prostředí. Povinnosti spojené s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, vyplývají z nařízení evropské směrnice o látkách poškozujících ozonovou vrstvu i ze zákona stejného znění.

Použití nových regulovaných látek nebo instalace nových zařízení s jejich obsahem je od 1. ledna 2010 zakázáno. Od 1. ledna 2015 platí i úplný zákaz jejich použití pro servisní účely. Zařízení s obsahem regulovaných látek mají povinnost před demontáží nebo likvidací látky odsát tak, aby byly zneškodněny. Aktuální výzva napomůže v plnění zákonné povinnosti, a to snížením finanční náročnosti systému sběru regulovaných látek a jejich následného zneškodnění.

Výzva má dvě části, a to investiční a provozní. První z nich s alokací 5 milionů korun podporuje sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru). Zaměřuje se na nákup vyjmenovaných zařízení pro sběr a přepravu látek poškozujících ozonovou vrstvu. Výše podpory na jeden projekt činí minimálně 100 tisíc Kč a maximálně 1 milion Kč, omezena je omezena také 40% z celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí začal 3.8.2015 a končí 30.10.2015. Projekty musí být realizovány do konce roku 2016.

Provozní část výzvy s alokací 8 milionů Kč podpoří následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země. Podpora spočívá v příspěvku na ekologické zneškodnění 1 kg látky poškozující ozonovou vrstvu Země. Výše podpory činí 125 Kč na 1 kg zneškodněné látky.

Oprávněnými příjemci aktuální výzvy jsou právnické osoby se souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady a certifikací pro znovuzískávání regulovaných látek. Příjem žádostí odstartoval 3.8.2015 a končí 31.12.2015. Čas na realizaci je limitován koncem března 2016.

Kompletní dokumentaci k výzvě najdete na této adrese