Týn nad Vltavou - město pro život

Týn nad Vltavou - město pro život

Zahájení projektu 1.3.2019 Ukončení projektu 31.12.2019
Projekt "Týn nad Vltavou – město pro život" je podpořen z Nadace "Proměny Karla Komárka".

                                             Logo

 

Úvod do projektu
Projekt Týn nad Vltavou – město pro život si klade za cíl otevřít diskusi o využívání veřejného prostoru v Týně nad Vltavou. Veřejným prostorem rozumíme veškerá prostranství, která nejsou vyhrazena pro soukromé využívání, nezávisle na majiteli. S pomocí odborníků hodláme nabídnout obyvatelům města i představitelům samosprávy příklady dobré praxe řešení veřejného prostoru.

Skupina aktivních občanů v Týně nad Vltavou hodlá dosáhnout změny pohledu samosprávy na problematiku veřejného prostoru. S pomocí veřejnosti připravíme pocitovou mapu města. M. Vodák a Z. Vydrová představí příklady dobré praxe. Výstupem bude veřejná debata a publikace.

Aktivity projektu

  • Analýza současného stavu – vytyčení problémových území
  • Anketa mezi občany města Týna nad Vltavou
  • Výstava prací žáků a studentů místních základních škol a gymnázia na téma veřejné prostory
  • Přednáška a diskusní setkání s odborníky na plánování veřejného prostoru,
  • Publikace- závěr z ankety, diskusního setkání a přednášky, podklad pro vypracování dokumentu věnovaného vizím a rozvoji města v oblasti veřejných prostranství
  • Podzimní diskusní setkání
  • Den architektury 2019

Cíle projektu

  • seznámit se se skutečnými potřebami a názory občanů na veřejná prostranství,
  • rozpoutat širší diskusi mezi občany, politickou reprezentací a odborníky o možnostech rozvoje města a kultivaci veřejných prostranství,
  • stanovit tři lokality, jejichž kultivaci by se vedení města mělo věnovat přednostně, a na základě závěrů diskusního setkání s občany a odborníky sestavit vedením města dokument stanovující priority rozvoje města Týn nad Vltavou.

Cílem projektu není najít konkrétní návrhy řešení rozvoje jednotlivých problémových lokalit, ale diskutovat o nich.

Cílová skupina
Představitelé samosprávy, městští úředníci a široká veřejnost

Udržitelnost projektu
Přednášky, exkurze a diskuse věnované památkám, plánované architektonické zásahy i zadávání zakázek se staly od roku 2017 nedílnou součástí vzdělávacího programu zajišťovaného Městským centrem kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou. Městské centrum kultury a vzdělávání ve spolupráci s místními spolky hodlají v osvětových aktivitách pokračovat.

Zapojení veřejnosti
Veřejnost bude zapojena do akce anketou zaměřenou na sestavení priorit, jimž by se mělo vedení města v rámci územního plánování a výstavby věnovat. Anketa bude v předstihu publikována a její výsledky se stanou jedním z podkladů pro panelovou diskusi.

Osvěta
Hlavním cílem panelové diskuse je právě osvět mezi samosprávou i veřejností věnovaná urbanistickým, architektonickým a krajinářským hodnotám města. Smysluplné zásahy mohou zásadním způsobem ovlivnit kvalitu života ve městě, bezpečnost, sociální vazby, psychickou pohodu a tím i spokojenost obyvatel.

Výsledky projektu
Z panelové diskuse bude sestaven zápis, závěry ankety budou zaznamenány výsledky diskuse i ankety budou publikovány ve zpravodaji Vltavín a budou rovněž předložen samosprávě k projednání. Kritéria hodnocení: reprezentativní počet zástupců veřejnosti, reprezentativní počet zástupců samosprávy a městského úřadu; množství odevzdaných anketních lístků; kvalita anketních odpovědí; relevantnost závěrů diskusního setkání; postoj samosprávy k doporučením a závěrům diskusního setkání po projednání Radou města, Zastupitelstvem.

Internetové stránky projektu
http://tynnadvltavou-mestoprozivot.cz/

Organizační tým
Ing. Arch. Václav Čihák, PhDr. Jan Ivanega, Ph. D., PhDr. Markéta Pražanová

Podpora
Město Týn nad Vltavou

Znak města

Spolupráce
Městské centrum kultury a vzdělávání Týn nad Vltavou

Logo

Partneři
Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana
Gymnázium Týn nad Vltavou
Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
3-12-19-setkani-sokolovna.jpg Foto 184.2 Kb
3-12-19-zapis-z-jednani-sidliste-hlinkyii.-def.docx Zápis z jednání o Hlineckém sídlišti 32.2 Kb
anketa.pdf Anketa 741.5 Kb
hlinecke-sidliste.jpg Foto 681.7 Kb
lokality-str1.pdf Lokality 402.3 Kb
lokality-str2.pdf Lokality 494.6 Kb
prezentace-projektu.pdf Prezentace projektu 4119.6 Kb
tyn-mesto-pro-zivot-brozura.pdf Brožura_Týn Město pro život 3313.7 Kb
uvod-mapa.pdf Úvod, mapa 803.8 Kb