Zpracované strategie
Strategie rozvoje území Obce Březnice

Obec Březnice zpracovala Strategii rozvoje území ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj regionu. Tento dokument určuje základní směry rozvoje obce na příštích 10 let dopředu (2016 – 2026). Stanovuje, jaké projekty se budou realizovat, do čeho bude obec investovat přednostně. Slouží jako pomůcka pro vedení obce při jejím rozhodování v otázkách rozvoje obce.


Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Pro město Týn nad Vltavou jsme realizovali zakázku v rámci Podpory procesů plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou, obsahovala zpracování aktuálních údajů Socio-demorafické analýzy, aktualizaci strategické části Komunitního plánu, aktualizaci Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, provedení ankety mezi seniory, zpracování studie možností rozvoje rezidenčních služeb a vytvoření kontaktního místa pro práci s cílovými skupinami.


Strategie rozvoje města Týn nad Vltavou 2009 - 2013

V průběhu prací na Strategii rozvoje města jsme zpracovali hodnotící analýzy pro všechny klíčové oblasti rozvoje města, a to Ekonomický rozvoj města, Sociální sféra, zdravotnictví a školství, Životní prostředí, Rozvoj podmínek pro bydlení včetně infrastruktury pro volný čas, Dopravní dostupnost a mobilita uvnitř města.
SWOT analýzy jsme sestavovali zvlášť pro jednotlivé klíčové oblasti rozvoje v příslušných pracovních skupinách. Doplňková SWOT analýzu jsme ještě probrali při úvodním veřejném projednání.
Významným zdrojem informací pro výše uvedené hodnotící analýzy byla anketa pro širokou veřejnost. Cílem ankety byla identifikace hlavních problémů z pohledu občanů. Významným aspektem ankety byla také propagace přípravy strategie.


Rozvojová strategie Mikroregionu Bechyňsko

Tvorba rozvojové strategie mikroregionu Bechyňsko 2007 – 2013 se zapojením veřejnosti v rámci programu POV.