Podnikatelé

Podnikatelé

Dveře máme otevřené pro každéhoKaždý podnikatelský projekt je třeba pečlivě vyhodnotit, neboť špatně postavený projekt může mít neblahé následky na jeho další rozvoj. Pro podnikatele existuje řada dotačních titulů, ze kterých mohou čerpat dotace na svůj rozvoj. Řada z nich ale vyžaduje k projektům vypracování speciálních částí, jako je posudek finančního zdraví žadatele, ekonomika projektu, finančí analýza-  rentabilita investice, návratnost apod., SWOT analýza atd. Pro podnikatele máme připravenu kompletní nabídku služeb.