Obnovení venkovské cestní sítě na Vltavotýnsku

Obnovení venkovské cestní sítě v mikroregionu Vltavotýnsko

Projekt probíhal od července do konce roku 2007. Obsahem projektu bylo zpracování analýzy cestní sítě, pilotně v obci Hartmanice, jejímž výsledkem je mapa, která znázorňuje síť venkovských cest. Jedná se nejen o turistické cesty a stezky, ale např. i o cesty potřebné k zajištění hospodaření v lesích nebo přístupové cesty k polím pro zemědělce. Prostřednictvím expertních rozhovorů se starosty se řešila nejen návaznost těchto cest v jednotlivých katastrech sdružených obcí a propojení cest mezi jejich katastry, ale i napojení cest mezi katastry okolních obcí.

   Logo             

Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem z Programu obnovy venkova v rámci dotačního titulu 7 - Zpracování integrovaných projektů venkovských mikroregionů.