Vzdělávací instituce

Vzdělávací instituce

Dveře máme otevřené pro každéhoKvalitní vzdělávání je a bude určujícím faktorem pro úspěch jednotlivce a společnosti, aby obstáli v dnešním světě. Vzdělávací instituce jsou většinou příspěvkové organizace s téměř nulovými prostředky na rozvojové projekty. Velmi dobrou zprávou je to, že zřizovatelé (většinou města a obce) jejich rozvojové projekty podporují. Z hlediska charakteru dotace mohou vzdělávací instituce čerpat dotace investiční a neinvestiční - rozvoj lidských zdrojů.