Aktuality
DEN ARCHITEKTURY: Horní Brašov a nakupování v Týně nad Vltavou

Iniciativa Týn nad Vltavou – město pro život (Václav Čihák, Markéta Pražanová) ve spolupráci s MCKV v Týně nad Vltavou si Vás dovolují pozvat na přednášku spojenou s exkurzí v rámci "Dne architektury".

V neděli 1. 10. 2023 od 14:00 - 16:00 hodin v MDK Sokolovna Týn nad Vltavou, vstup volný


Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Místní akční skupina Vltava (území ORP Týn nad Vltavou) pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co pomáhala v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsou připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost uvedeným informacím po rozkliknutí článku.
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - Ing. Michaela Valtrová, GSM: +420 601 299 140, E: valtrova@masvltava.cz


PF 2022
PF 2021

Přejeme všem našim partnerům příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2021 pevné zdraví a spoustu elánu a nadšení do realizace dalších projektů.


Reportáž z akce - Dům U Straků – Račte vstoupit!

V rámci desátého ročníku celorepublikového festivalu Den architektury se v Týně nad Vltavou uskutečnila dne 3. října 2020 od 14 hodin akce nazvaná Dům U Straků – Račte vstoupit! Jak už název napovídá, mohla veřejnost po mnoha letech znovu alespoň na chvíli vkročit do tohoto opuštěného obchodního domu na Horním Brašově, který lze považovat za jednu z architektonicky nejcennějších staveb ve městě. V podzimním sobotním odpoledni využilo možnosti prohlédnout si tento funkcionalistický skvost několik desítek občanů. Zájem o prohlídku celého objektu a připomenutí si zlatých, již dávno minulých časů obchodního domu byl značný. Dům totiž od 90. let neslouží svému účelu a poslední roky je zcela uzavřen a chátrá.


Rozhovor s Marií Hájkovou (nar. 1931), švagrovou Jiřího Straky
Dům U Straků – Račte vstoupit!

Sraz: sobota 3. 10. 2020, 14.00 hodin, Dům U Straků, Horní Brašov 262

Stejně jako v předchozích třech letech se město Týn nad Vltavou i tentokrát zapojí do celorepublikového festivalu Den architektury. Od 1. do 7. října zamíří desátý ročník festivalu Den architektury do stovky měst a obcí napříč Čechami, Moravou a Slovenskem. Jeho bohatý program, čítající několik stovek akcí, nabídne zdarma procházky, cyklovyjížďky, přednášky nebo workshopy.


Pozvánka na akci k projektu Týn nad Vltavou - město pro život

3.12.2019, od 17 hodin
Sokolovna Týn nad Vltavou

Nastínění konkrétních vizí regenerace


KOMPLEXNÍ VIZE REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ HLINKY Z POHLEDU ODBORNÍKŮ

Pokračování projektu "Týn nad Vltavou - město pro život"


Křest knihy Týn nad Vltavou - město pro život

29.9.2019 od 15:00 hodin
nám. Mládeže, Hlinecké sídliště,Týn nad Vltavou


Kultivace veřejných prostranství v Týně nad Vltavou

Pozvánka na veřejné setkání projektu Týn nad Vltavou - Město pro život


Dotazník k projektu "Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice"
Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice

Od března do prosince 2018 realizujeme projekt s názvem "Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice", jehož hlavním cílem je zpracování stejnojmenné analýzy „Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice“, jako podklad pro realizaci projektů na odstraňování bariér na komunikacích a objektech občanské vybavenosti a jako podklad pro zpracování projektových dokumentací k následným stavebním úpravám.

Projekt „Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Pozvánka - cyklus semnářů Cross Compliance 2017

MAS Vltava, z.s.Vás zve na cyklus seminářů v rámci projektu
Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR
reg. č.16/002/01110/231/000055

Ekologické zemědělství, Cross Compliance


Pozvánka na setkání subjektů cestovního ruchu Vltavotýnska

Společnost INREGIO, Vás co nejsrdečněji zve na setkání subjektů cestovního ruchu Vltavotýnska, které se uskuteční ve čtvrtek 2. března od 9:30 hodin v Městském muzeu v Týně nad Vltavou. Tématem tohoto již třetího setkání je spolupráce mezi subjekty turistické oblasti Českobudějovicko – Hlubocko. Zástupci jednotlivých podoblastí představí turistické zajímavosti a novinky pro nadcházející sezónu ze svého regionu. Poté bude následovat diskuze a program ukončí prohlídka moderních interaktivních expozic Městského muzea a výstavy Václava Bláhy v Městské galerii.

Podrobnější informace o průběhu setkání naleznete v přiloženém programu.Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD

V rámci IROP jsou vyhlášené výzvy na podporu Sociální infrastruktury – integrovaných projektů komunitně vedeného místního rozvoje na aktivity: Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center, Sociální bydlení.