Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů SS

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice

Datum zahájení projektu:            01.10.2006

Datum ukončení projektu:           31.05.2008

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je podpořit vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice vedoucí k posílení jejich schopností a dovedností poskytovat sociální služby, které zajišťují integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve společnosti a zejména na trh práce a jejich udržení se na trhu práce.

SPECIFICKÉ CÍLE:

1) vzdělávání pracovníků obcí a organizací zřizovaných obcemi působící v sociální oblasti, kteří se zabývají/budou zabývat procesy komunitního plánování sociálních služeb v oblasti zajištění místní a typové dostupnosti služeb,

2) vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením (nestátních neziskových organizací, obcí a svazků obcí) v oblasti zajištění kvality sociálních služeb vedoucích k sociální integraci (na principu existujících standardů kvality).

MÍSTO REALIZACE:

Bečice, Bechyně, Březnice, Čenkov u Bechyně, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Haškovcova Lhota, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Komárov, Malšice, Modrá Hůrka, Radětice, Rataje, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice

PŘÍNOS PRO CÍLOVOU SKUPINU:

Obce, pracovníci obcí a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, kteří se zabývají/budou zabývat procesy komunitního plánování:

- získají základní informace o přínosech a dopadech plánování sociálních služeb,

- osvojí si zkušenosti a postupy nezbytné pro samostatné plánování sociálních služeb,

- prakticky vyzkouší jednotlivé kroky nezbytné pro úspěšné plánování sociálních služeb,

- budou si moci vzájemně vyměňovat zkušenosti s poskytováním sociálních služeb i s jejich plánováním,

- jejich reálné potřeby se lépe odrazí v krajském plánu rozvoje sociálních služeb.

 

Poskytovatelé sociálních služeb pro cílové skupiny ohrožené sociálním vyloučením včetně nestátních neziskových organizací:

- získají přehled o přínosech a povinnostech plynoucích z přijetí standardů kvality,

- získají ucelený návod pro přijetí standardů kvality,

- zlepší se kvalita poskytovaných služeb v důsledku aplikace standardů kvality,

- zvýší se udržitelnost organizace.

Obce, pracovníci obcí, kteří poskytují sociální služby, sociální péci, sociální pomoc a sociálně právní ochranu dětí; včetně svazku obcí:

- získají přehled o přínosech a povinnostech plynoucích z přijetí standardů kvality,

- získají ucelený návod pro přijetí standardů kvality,

- zlepší se možnosti posuzování kvality poskytovaných služeb.

             

Logo     

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.