Neziskové organizace

Nestátní neziskové organizace

Dveře máme otevřené pro každéhoNeziskový sektor u nás dosáhl v posledních letech poměrně velkého rozmachu. Neziskové organizace s různým posláním čerpají na své rozvojové projekty dotace z různých zdrojů. Většinou se dobře orientují ve své oblasti. Nicméně z hlediska jejich rozvoje se nabízí řada dotačních titulů, ze kterých mohou neziskové organizace čerpat. Možností je opravdu hodně a proto již několik let poskytujeme kompletní nabídku těchto služeb neziskovým organizacím.