Ceník služeb

Cena služeb

Zdarma nabízíme konzultace a posouzení záměru.
Cena za konkrétní zpracování a administraci žádosti je stanovena individuálně, odvíjí se od složitosti projektu a jeho velikosti:

Zpracování žádostí

Program rozvoje venkova

od 15 tis. Kč

Operační program Životní prostředí

od 15 – 40 tis. Kč

Integrovaný regionální operační program

od 40 tis. Kč

Evropský sociální fond

od 40 tis. Kč

Administrace projektu

Program rozvoje venkova

od 50 tis. Kč

Operační program Životní prostředí

od 50 tis. Kč

Integrovaný regionální operační program

od 60 tis. Kč

Evropský sociální fond

od 60 tis. Kč

Zpracování podkladů

Výběrové řízení

od 5 tis. Kč

Studie proveditelnosti

od 40 tis. Kč

Projektová dokumentace

od 50 tis. Kč

Zpracování strategického rozvojového dokumentu obcí a měst

Obec do 500 obyvatel

od 35 tis. Kč

Obec do 1000 obyvatel

od 60 tis. Kč

Obec do 2000 obyvatel

od 80 tis. Kč

Obec do 3000 obyvatel

od 100 tis. Kč

Obec od 5000 obyvatel

od 150 tis. Kč

 

Pokud jste nenašli nacenění Vámi požadovaných služeb spojených s dotačním servisem, neváhejte se na nás obrátit se stanovením ceny i se samotným záměrem!!