AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO SUBJEKTU

Spolek pro rozvoj regionu obdržel Akreditaci vzdělávacího subjektu

Ministerstvo zemědělství na základě Směrnice o dalším vzdělávání v resortu udělilo 8. února 2016 naší společnosti Akreditaci vzdělávacího subjektu na základě podané žádosti do výzvy k předkládání žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů vyhlášenou v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Nyní splňujeme podmínky pro podávání žádostí o podporu vzdělávacích projektů v PRV do opatření Předávání znalostí a informační akce v Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Certifikát