Města a obce

Města a obce

Dveře máme otevřené pro každéhoMěsta a obce si jsou v současnosti dobře vědoma, že se potřebují rozvíjet. Většinou mají zmapovány své potřeby a problémy, na druhé straně stojí omezený rozpočet. Proto vyhledávají externí zdroje financování. Jedním z těchto zdrojů jsou dotace. Dotačních titulů je nespočet, každý má svá pravidla a ze zkušenosti si dovolujeme tvrdit, že orientovat se v nich je pro představitele obcí téměř nemožné. V Regionálním projektovém centru proto máme pro města a obce připraveny kompletní služby týkající se dotací a služby doprovodné.