Aktuality

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Místní akční skupina Vltava (území ORP Týn nad Vltavou) pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co pomáhala v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsou připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light. Prosím, věnujte pozornost uvedeným informacím po rozkliknutí článku.
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - Ing. Michaela Valtrová, GSM: +420 601 299 140, E: valtrova@masvltava.cz

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Vlastníci:

 • rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu
 • bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt
 • členové bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě

PODMÍNKY

 • žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12. 9. 2022
 • žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

NEBO

 • žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
 • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci některý ze členů domácnosti pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti žadatele

ZMĚNY OBECNÝCH PODMÍNEK

 • vyloučena podpora na ohřev vody, pokud již žadatel žádal na TČ s ohřevem vody nebo solární systém na ohřev vody nebo fotovoltaický systém
 • vyráběná energie musí primárně sloužit k ohřevu vody
 • Rozdělení podpory na ohřev vody – s instalací nové akumulační nádrže (bojleru)
                                                              – bez instalace nové akumulační nádrže (bojleru)

JAK POŽÁDAT O DOTACI

 •    výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 •     žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací              
                             

Příjem žádostí startuje 17. ledna 2024
 

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí? Obraťte se na pracovníky MAS Vltava, z.s.
Kontaktní osoby:


Ing. Michaela Valtrová, E: valtrova@masvltava.cz, M:+420 601 299 133
Hana Mičanová, DiS., E: micanova@vltavotynsko.cz, M: +420 601 299 140
Ing. Petr Opolcer, E: opolcer@masvltava.cz, M: +420 774 709 120

 

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tz-jihoceske-mas-umetou-obyvatelum-obci-v-kraji-cestu-k-penezum-z-nove-zelene-usporam-light.pdf Tisková zpráva 875.3 Kb