Aktuality

Reportáž z akce - Dům U Straků – Račte vstoupit!

V rámci desátého ročníku celorepublikového festivalu Den architektury se v Týně nad Vltavou uskutečnila dne 3. října 2020 od 14 hodin akce nazvaná Dům U Straků – Račte vstoupit! Jak už název napovídá, mohla veřejnost po mnoha letech znovu alespoň na chvíli vkročit do tohoto opuštěného obchodního domu na Horním Brašově, který lze považovat za jednu z architektonicky nejcennějších staveb ve městě. V podzimním sobotním odpoledni využilo možnosti prohlédnout si tento funkcionalistický skvost několik desítek občanů. Zájem o prohlídku celého objektu a připomenutí si zlatých, již dávno minulých časů obchodního domu byl značný. Dům totiž od 90. let neslouží svému účelu a poslední roky je zcela uzavřen a chátrá.

V úvodní přednášce konané v přízemí budovy (bývalém obchodě s textilem) vysvětlil ve své projekci historik architektury Jan Ivanega společenský význam a architektonický vývoj obchodních domů od antiky po současnost a připomenul obdobné prvorepublikové stavby nejen v regionu, ale i celé České republice (např. Brouk a Babka v Českých Budějovicích, Breda v Opavě apod.). Teoretička architektury Markéta Pražanová stručně představila historii domu i smutný příběh židovské rodiny Straků, která v roce 1935 obchodní dům otevírala. Doplnil ji architekt Václav Čihák, jenž na půdorysech stavby popsal technické řešení i provoz. Mezi posluchači seděla řada bývalých zaměstnanců obchodu i obyvatel domu, kteří dostali příležitost zavzpomínat na své příběhy spjaté s budovou. Vystoupila proto Dagmar Prachová, která od roku 1973 v obchodním domě pracovala. Přítomné zaujala podrobným popisem fungování provozu obchodu. Poté se všichni odebrali na prohlídku všech pěti pater. Interiér domu byl prázdný. Mnozí lidé si pamatovali, jak chodili do tohoto domu k zubaři nebo nakoupit. Nikdo z nich nebyl nikdy ve 4. a 5. patře, jelikož se v nich původně nacházely byty. Úžasných výhledů z terasy domu na právě upuštěnou řeku i střechy okolních domů si mohli návštěvníci užít s pivem z Vltavotýnského pivovaru v ruce. Občerstvení zajistil nový majitel objektu, kterým se v letošním roce stala vltavotýnská společnost Minesa, s. r. o. Noví majitelé přistupovali k této akci od počátku velmi vstřícně a v mezích možností objektu zajistili úklid, posezení i občerstvení. Za to jim patří velké poděkování.

Festival Den architektury organizoval stejně jako v předchozích letech pražský Spolek KRUH ve spolupráci s iniciativou Týn nad Vltavou – město pro život (Václav Čihák, Jan Ivanega, Markéta Pražanová) za podpory Spolku pro rozvoj regionu.

Markéta Pražanová, Jiří Korbel

 

Jan Ivanega - o historii domu U Straků   Václav ČIhák - o architektuře domu U Straků   Původní plán domu U Straků