Zpracování žádostí o dotace

Přijít včas znamená získat body rozhodující pro úspěšné předložení žádosti

Pro klienty kanceláře zajišťujeme sepsání a zpracování projektových žádostí do vybraného dotačního programu. Čím dříve nás navštívíte, tím kvalitnější zpracování žádosti jsme schopni Vám zajistit. Když např. přijde klient deset dní před ukončením výzvy do programu financovaného z EU, je obtížné tomuto klientovi zajistit co nejkvalitnější zpracování žádosti. Zejména u investičních projektů si včasnou návštěvou pracovníků kanceláře a zjištěním podmínek dotačního programu můžete nenásilnými úpravami, např. stavební dokumentace, zajistit hodnotící body navíc. 
V prvním kroku je potřeba u záměru předběžně posoudit jeho vhodnost a reálné naděje na úspěch, případně jej upravit dle potřeb pravidel dotace. U některých projektů je potřeba dále zpracovat CBA (Analýzu nákladů a přínosů), posoudit finanční zdraví žadatele a např. zpracovat kompletní ekonomické a finanční hodnocení projektu.