Spolek pro rozvoj regionu

Posouzení žádostí zpracovaných jinými subjekty

Nezávislé posouzení mnohdy přinese zajímavé skutečnosti

Služba nezávislé posouzení žádosti zpracované jiným poradenským subjektem neznamená kritizovat onen poradenský subjekt za každou cenu. V našem případě jde o jistá doporučení (posudek), který hledá možnosti zlepšení či specifikuje nedostatky v žádosti. Jedná se např. o to, zda-li máte kvalitně poskládaný projektový tým, jestli nejsou v projektu rozpory, zda-li informace v žádosti naplno využívají možnosti pro maximální dosažení bodů apod. V současnosti je zejména v žádostech o dotace EU převis a mnohdy je pár bodů rozhodujícím kritériem mezi úspěšnou a neúspěšnou žádostí.