Posouzení žádostí zpracovaných jinými subjekty

Nezávislé posouzení mnohdy přinese zajímavé skutečnosti

Služba nezávislé posouzení žádosti zpracované jiným poradenským subjektem neznamená kritizovat onen poradenský subjekt za každou cenu. V našem případě jde o jistá doporučení (posudek), který hledá možnosti zlepšení či specifikuje nedostatky v žádosti. Jedná se např. o to, zda-li máte kvalitně poskládaný projektový tým, jestli nejsou v projektu rozpory, zda-li informace v žádosti naplno využívají možnosti pro maximální dosažení bodů apod. V současnosti je zejména v žádostech o dotace EU převis a mnohdy je pár bodů rozhodujícím kritériem mezi úspěšnou a neúspěšnou žádostí.