Výběrová řízení

Správně provedené výběrové řízení je alfou a omegou pro obdržení dotace

Dotace na projekty jsou svým charakterem většinou veřejné prostředky a jejich efektivní vynaložení je poměrně striktně sledováno. V případě, že jste jako příjemce dotace vše provedl dle harmonogramu atd., avšak kontrolní aparát Vám shledá pochybení v provedeném výběrovém řízení, může být ohroženo obdržení dotace. Výběrové řízení se netýká jen veřejné správy, nýbrž podmínky musí dodržovat i soukromý subjekt. Čili je potřebné dodržet podmínky pro výběrové řízení dle pravidel dotačního programu a právního dokumentu u soukromých subjektů, u veřejné sféry pak zároveň zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnice, pokud existují.
Proto Vám nabízíme, a ze zkušeností doporučujeme, provedení výběrového řízení našimi pracovníky, kteří jsou v této oblasti pravidelně školení.