Vzdělávací akce

Cílené vzdělávání umožňuje být připravený a znalý věci

V naší kanceláři zajištujeme dle potřeb a aktuálnosti individuální či skupinové vzdělávací akce zaměřené na problematiku dotací. Informování o stávajícím dění, připravovaných výzvách, správné administraci dotace apod., jsou velice důležitým předpokladem pro konečné obdržení dotace a uvedení klienta do reality světa dotací.