Zpracování strategických dokumentů

Zpracování strategických dokumentů

Pro klienty, kteří chtějí mít zpracovaný či aktualizovaný rozvojový dokument municipality či mikroregionu, nabízíme zpracování či facilitaci, a to formou komunitního zapojeni veřejnosti. Rozvojová strategie se tak stává koncepčním dokumentem, který by měl mít oporu právě u veřejnosti. Zástupcům a pracovníkům dává návod, jakým směrem upírat svou pozornost.