Zpracované strategie

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Pro město Týn nad Vltavou jsme realizovali zakázku v rámci Podpory procesů plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou, obsahovala zpracování aktuálních údajů Socio-demorafické analýzy, aktualizaci strategické části Komunitního plánu, aktualizaci Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku, provedení ankety mezi seniory, zpracování studie možností rozvoje rezidenčních služeb a vytvoření kontaktního místa pro práci s cílovými skupinami.

Aktualizace údajů Socio-demografické analýzy

V období červenec – září 2010 probíhala aktualizace údajů Socio-demografické analýzy formou konzultací s Úřadem práce v Českých Budějovicích a Českým statistickým úřadem v Českých Budějovicích, dále proběhly konzultace s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Týn nad Vltavou a starosty zbývajících 13-ti obcí spadajících pod ORP Týn nad Vltavou a vyhledáváním dat na Internetu. Aktualizace byla dokončena a schválena Řídící skupinou.

Aktualizace strategické části Komunitního plánu

24. 11. 2010        proběhlo setkání pracovních skupin „Senioři“ a „Lidé se zdravotním postižením“ složených ze zástupců poskytovatelů a uživatelů soc. služeb, starostů obcí i aktivních zájemců o tuto problematiku, kdy se podíleli na aktualizaci jednotlivých aktivit v této prioritě strategického plánu

26. 11. 2010        proběhlo setkání pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež, národnostní menšiny“ složené ze zástupců poskytovatelů a uživatelů soc. služeb, starostů obcí i aktivních zájemců o tyto problematiky, kdy se podíleli na aktualizaci jednotlivých aktivit v této prioritě strategického plánu

12. 1. 2011          proběhlo setkání pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež, národnostní menšiny“, aktualizace jednotlivých aktivit v této prioritě strategického plánu

19. 1. 2011    proběhlo setkání pracovních skupin „Senioři“ a „Lidé se zdravotním postižením“, aktualizace jednotlivých aktivit v této prioritě strategického plánu

23. 2. 2011  se konalo veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb, představení Komunitního plánu, seznámení s jednotlivými aktivitami ve strategické části dokumentu, s možností připomínkování dokumentu v termínu tří týdnů od veřejného projednání.

Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Vltavotýnsku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl aktualizován v průběhu června a července 2010 ve spolupráci se všemi místními poskytovateli sociálních služeb. Katalog je k dispozici v přílohách pod tímto článkem.

Anketa mezi seniory

Anketa probíhala v červenci a srpnu 2010 mezi seniory všech 14 obcí na území ORP Týn nad Vltavou. Celkem dotazník vyplnilo 1 425 respondentů, což je 74 % všech lidí v cílové skupině. Díky anketě se také obyvatelé celého území dozvěděli o realizaci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“.

Zpracování studie možností rozvoje rezidenčních služeb

V  září 2010 byly započaty práce na zpracování studie možností rozvoje rezidenčních služeb. Na konci roku, v prosinci, 2010 byla studie dokončena.

Vytvoření kontaktního místa pro práci s cílovými skupinami

Na začátku plánování byla vytvořena 2 kontaktní místa pro práci s cílovými skupinami, jedno kontaktní místo při sociálním odboru městského úřadu v Týně nad Vltavou a druhé na adrese Jiráskova 84, které bylo otevřeno denně od 8:00 do 16:00 hodin.

                                              Veřejné setkání

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
katalog-poskytovatelu-ss.pdf 558.6 Kb
komunitni-plan-2010.pdf 1690.5 Kb