Zpracované strategie

Rozvojová strategie Mikroregionu Bechyňsko

Tvorba rozvojové strategie mikroregionu Bechyňsko 2007 – 2013 se zapojením veřejnosti v rámci programu POV.

Tvorba rozvojové strategie mikroregionu sestávala z veřejných informačních zdrojů, vyhledávání a zkontaktování zainteresovaných osob v daných oblastech. V průběhu zpracování strategie se uskutečnila 2 setkání 4 pracovních skupin pro vybraná témata. V každé skupině se zpracování účastnilo cca 5 osob. Na závěr proběhlo veřejné projednání ke schválení strategie.
Součástí bylo i vypracování 15 konkrétních projektů. Při sestavování strategie měli jednotliví aktéři pracovních skupin možnost bezplatných konzultací svých záměrů a posouzení jejich souladu se zpracovávanou strategií.