Zpracované strategie

Strategie rozvoje území Obce Březnice

Obec Březnice zpracovala Strategii rozvoje území ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj regionu. Tento dokument určuje základní směry rozvoje obce na příštích 10 let dopředu (2016 – 2026). Stanovuje, jaké projekty se budou realizovat, do čeho bude obec investovat přednostně. Slouží jako pomůcka pro vedení obce při jejím rozhodování v otázkách rozvoje obce.

Prvním krokem k vytvoření tohoto dokumentu byla veřejná Anketa. Jejím vyplněním a odevzdáním se mohli obyvatelé obce zapojit nejen do vytvoření rozvojového dokumentu ale i do budoucích investičních i neinvestičních plánů obce. Anketa byla doručena všem obyvatelům a vyplněnou jí mohli odevzdat do 15. října na obecním úřadě Obce Březnice. S výsledky ankety byli seznámeni prostřednictvím webových stránek www.obecbreznice.cz nebo na veřejném setkání k přípravě Strategie rozvoje, které proběhlo 6. 11. 2015 od 18:00 hodin v rámci zasedání Zastupitelstva obce v přísálí kulturního domu.

Na veřejném setkání měli obyvatelé příležitost zapojit se do podrobnější přípravy rozvojového dokumentu obce. Strategie rozvoje je rozdělena na oblast: I. Ekonomický rozvoj obce (Služby, Cestovní ruch), II. Sociální sféra III. Kultura a sport, Spolková činnost IV. Rozvoj podmínek pro bydlení, infrastruktura uvnitř obce, doprava, VI. Životní prostředí.

Na veřejném projednání lidé diskutovali o problémech obce a hledali jejich řešení. Do zpracování dokumentu měli možnost se zapojit jak zástupci obce, tak i občané, kteří se zajímají o rozvoj obce nebo mají nějaký konkrétní projektový záměr. Výsledkem je plán, který popisuje jednotlivé oblasti. Strategie rozvoje zahrnuje nejen samotnou obec Březnici ale i její osadu.

Po zapracování výsledků a připomínek z diskuse byla konečná verze Strategie rozvoje zveřejněna prostřednictvím internetových stránek obce nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strategie-rozvoje-uzemi-obce-breznice-2016-2026.pdf 663.3 Kb
vyhodnoceni-ankety.pdf 283 Kb