Zemědělci

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Rok Klient Program Název projektu Specifikace
2010 Jan Čecháček PRV, osa III, opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Rekonstrukce a technologické vybavení sýpky v Žimuticích Zakázka malého rozsahu na dodávky a stavební práce
2010 Říha František PRV, osa IV. Leader Pořízení strojů a zařízení pro zpracování dřeva Zakázka malého rozsahu na dodávky
2009 Fabyon, s. r. o. PRV, osa IV. Leader Dovybavení truhlářské dílny Zakázka malého rozsahu na dodávky
2009 Dvořák Karel PRV, osa IV. Leader Novostavba výkrmny skotu Zakázka malého rozsahu na stavební práce

 


Zpracování žádostí a povinných příloh

Zpracování žádostí a povinných příloh

Rok Klient Program Název projektu
2016 David Seyfried Program rozvoje venkova Pořízení secího stroje
2015 Jan Čecháček Program rozvoje venkova Výstavba stáje pro skot

 

Zpracování žádostí a povinných příloh

Rok Klient Program Název projektu
2014 Miroslav Jiříček PRV, osa IV. Leader Modernizace zemědělského podniku – pořízení smykobrán
2014 Zdeněk Krška PRV, osa IV. Leader Pořízení zemědělské techniky – traktor, cisterna
2014 František Křivanec PRV, osa IV. Leader Pořízení postřikovače a kleští na balíky
2014 Miroslav Michalec PRV, osa IV. Leader Rozvoj podnikání – hydraulické bourací kladivo a vibrační deska
2013 Karel Dvořák PRV, osa IV. Leader Zefektivnění krmení a manipulace s dobytkem, pořízení rozmetadla
2013 Miroslav Jiříček PRV, osa IV. Leader Pořízení zemědělské techniky (traktor, pluh)
2013 Milena Křišťanová PRV, osa IV. Leader Modernizace zemědělského podniku
2013 David A. Seyfried PRV, osa IV. Leader Pořízení podmítače
2013 Lenka Staňková PRV, osa IV. Leader Oplocení pastevního areálu a pořízení nakladače
2013 Miroslav Michalec PRV, osa IV. Leader Miroslav Michalec – minirýpadlo
2012 Petr Caha PRV, osa IV. Leader Pořízení postřikovače
2012 Jan Čecháček PRV, osa IV. Leader Hospodářské zázemí pro chov skotu – hnojiště a záchytná jímka
2012 Jan Mikšátko PRV, osa IV. Leader Sklad pro nemotorové agregáty a rekonstrukce skladu pícnin
2012 David A. Seyfried PRV, osa IV. Leader Modernizace zemědělského podniku – pořízení traktoru
2012 Jan Šťovíček PRV, osa IV. Leader Technologické řešení stáje pro chov prasat
2012 Miroslav Michalec PRV, osa IV. Leader Pořízení rypadla – Miroslav Michalec
2011 Farma u lesa a.s. PRV, osa III, opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Přestavba hospodářské budovy na malokapacitní ubytovací zařízení
2011 Jan Čecháček PRV, osa III, opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Ubytovací zařízení pro agroturistiku Žimutice č.p. 15
2011 Petr Chaha PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce zemědělské usedlosti ve Smilovicích
2011 Pavel David PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce skladu pro živočišnou výrobu v Popovicích
2011 František Křivanec PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce hospodářské budovy
2011 Miroslav Plojhar PRV, osa IV. Leader Modernizace pastevního areálu v Litoradlicích
2011 MVDr. Jan Čecháček PRV, osa IV. Leader Modernizace technologie pro výrobu krmiv
2011 Karel Dvořák PRV, osa IV. Leader Technologie pro výrobu krmných směsí
2010 Jiří Šonka PRV, osa IV. Leader Modernizace technologie výkrmových hal při produkci brojlerů