Neziskové organizace

Administrace projektu

Administrace projektu

Rok Klient Program Název projektu
2014 Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, ČB 1 ROP NUTS II Jihozápad Záchrana kostela sv. J. N. pro další generaci – odvodnění paty kostela a obnova malby v presbytáři
2014 Římskokatolická farnost Týn nad Vltavou ROP NUTS II Jihozápad Kostel sv. Jakuba – křižovatka cest

 


Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Rok Klient Program Název projektu
2014 Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s. ROP NUTS II Jihozápad Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím

 


Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Rok Klient Program Název projektu
2013 Okrašlovací spolek mikroregionu Vltavotýnsko, o.s. Jihočeský kraj Obnova pěší stezky a stromořadí na Velký depot
2010 Sdružení města a obcí Vltava POV Vltavotýnsko 2010

 


Strategické služby

Strategické služby

Rok Klient Program Název projektu
2010 Sdružení města a obcí Vltava POV Vltavotýnsko 2010
2008

SMO Vltava

OPŽP Komplexní systém svozu separace a nakládání s odpady v mikroregionu Vltavotýnsko v rámci plnění
2007 Bechyňsko POV Tvorba rozvojové strategie mikroregionu Bechyňsko 2007 - 2013

 


Výběrová řízení

Výběrová řízení

Rok Klient Program Název projektu Specifikace VŘ
2014 Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Č. B. ROP NUTS II Jihozápad Zastavení na cestě za kulturou po Českobudějovicku - rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého Podlimitní zakázka na stavební práce
2014 Jihočeské zemědělské muzeum, o. p. s. ROP NUTS II Jihozápad

Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím

Podlimitní zakázka na stavební práce a stavební dozor
2014 Jihočeské zemědělské muzeum, o. p. s. ROP NUTS II Jihozápad

Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím

Podlimitní zakázka na služby

 


Zpracování žádostí a povinných příloh

Zpracování žádostí a povinných příloh

Rok Klient Program Název projektu
2017 Domovy KLAS Chrášťany o.p.s. IROP 34. výzva Zlepšení dostupnosti sociálního bydlení na Vltavotýnsku
2017 Římskokatolická farnost Strakonice IROP 52. výzva Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
2017 Římskokatolická farnost Třeboň IROP 52. výzva Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
2016 Dílny sv. Jiljí o.p.s. IROP 44. výzva Sociální podnikání Dílny sv. Jiljí, o.p.s.
2016 Bytové družstvo Týn Veselská 663 IROP 37. výzva Bytový dům Veselská Týn nad Vltavou

 

Zpracování žádostí a povinných příloh

Rok Klient Program Název projektu
2017 Římskokatolická farnost Albrechtice nad Vltavou IROP, SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky
2017 Římskokatolická farnost Prachatice IROP, SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
2014 Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, ČB 1 ROP NUTS II JZ Záchrana kostela sv. J. N. pro další generaci – odvodnění paty kostela a obnova malby v presbytáři
2014 Římskokatolická farnost Týn nad Vltavou ROP NUTS II JZ Kostel sv. Jakuba – křižovatka cest
2013 Biskupství českobudějovické ROP NUTS II JZ Vytvoření multifunkčních expozičních prostor a sálů v objektu bývalého dominikánského kláštera v ČB
2013 Divadelní společnost Vltavan PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce fasády Zámeckého divadla
2013 Farnost Evangelické církve metodistické v Protivíně PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce střechy sborového domu Evangelické církve metodistické vTýně n./Vlt.
2013 Stanice Pomoc přírodě PRV, osa IV. Leader Stanice Pomoc přírodě – vybudování expozice muzea
2012 Myslivecké sdružení CHLUM Dražíč PRV, osa IV. Leader Zastřešení voliéry a vybudování zásypů
2011 Český svaz včelařů, o.s. PRV, osa IV. Leader Vybavení pro kroužek mladých včelařů
2011 Okrašlovací spolek mikroregionu Vltavotýnsko, o.s. PRV, osa IV. Leader Za Neznašovským kohoutem
2011 Občanské sdružení Klášter PRV, osa III, opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Klášterní zahrad – prostor pro kulturu
2009 Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého, Č. B. ROP NUTS II JZ Zastavení na cestě za kulturou po Českobudějovicku - rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého
2009 Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, Č. B. ROP NUTS II JZ Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB
2008 ŘKF Týn nad Vltavou Podpora rozvoje a obnovy MTZ církví a náboženských organizací Oprava podlahy stropu kostela sv. Jakuba v TNV - havarijní výměr