Města a obce

Administrace projektu

Administrace projektů

Rok Klient Program Název projektu
2014 Obec Chrášťany ROP NUTS II JZ Výstavba místní komunikace pro obslužnost rozvojových ploch ZTV v obci Chrášťany
2014 Obec Rataje OPŽP Výsadba stromořadí v obci Rataje
2008 Obec Želeč ROP NUTS II JZ Multifunkční využití kulturního domu – využitá příležitost pro rozvoj obce

 


Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Rok Klient Progarm Název projektu
2015 Obec          Březnice ROP NUTS II Jihozápad Výstavba místní komunikace pro ZTV rozvojové plochy v Březnici

 

Poradenství a konzultace

Rok Klient Program Název projektu
2010 Obec Horní Kněžeklady OPŽP, Oblast tvorby krajiny a podpora biodiverzity Obnova stromořadí v k. ú. Štipoklasy
2010 Obec Rataje OPŽP, Oblast tvorby krajiny a podpora biodiverzity Vysázení stromořadí v k. ú. Rataje
2010 Obec Chrášťany OPŽP, Oblast tvorby krajiny a podpora biodiverzity Vysázení zeleně v k. ú. Chrášťany

 


Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Rok Klient Program Název projektu
2014 Obec Všemyslice OPŽP, PO 6/6.3 Výsadba a obnova stromořadí v obci Všemyslice a části obce Neznašov
2014 Městys Sepekov OPŽP, PO 6/6.3 Výsadba stromořadí u Milevského potoka
2014 Obec Rataje OPŽP, PO 6/6.3 Výsadba stromořadí v obci Rataje
2014 Obec Čáslavice OPŽP, PO 6/6.3 Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Čáslavice
2013 Obec Rataje --- Zaměření lokalit v katastrálním území Rataje pomocí GPS, přenesení dat do katastrálních map
2013 Obec Rataje OPŽP, PO 6/6.3 Regenerace a ošetření sídelní zeleně v obci Rataje
2013 Obec Hartmanice OPŽP, PO 6/6.3 Výsadba stromořadí v obci Hartmanice
2013 Obec Chrášťany OPŽP, PO 6/6.3 Výsadba stromořadí v obci Chrášťany, části obce Koloměřice

 


Strategické služby

Strategické služby

Rok Klient Program Název projektu
2015 Obec Březnice ---- Strategie rozvoje území Obce Březnice

 

Strategické služby

Rok Klient Program Název projektu
2013 Město Týn nad Vltavou ESF Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji
2010 Město Týn nad Vltavou POV Plánování sociálních služeb pro území SO ORP Týn nad Vltavou
2009 Město Týn nad Vltavou ---

Strategie rozvoje území Města Týn nad Vltavou


Výběrová řízení

 

Výběrová řízení

Rok Klient Program Název projektu Specifikace VŘ
2013 Obec Hartmanice OPŽP, PO 6/ 6.3 Výsadba stromořadí v obci Hartmanice Zadávací řízení
2013 Obec Chrášťany OPŽP, PO 6/ 6.3 Výsadba stromořadí v obci Chrášťany Zadávací řízení
2011 Obec Sudoměřice u Bechyně PRV, osa IV. Leader Výměna oken a dveří na OU v Sudoměřicích Zadávací řízení
2010 Obec Horní Skrýchov PRV Stavba vodovodu a technický dozor Podlimitní zakázka
2010 Obec Modrá Hůrka PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce části cesty Modrá Hůrka - Tuchonice Zakázka malého rozsahu na stavební práce
2010 Obec Želeč --- Pořízení vybavení pro modernizaci výuky Základní školy v Želči Podlimitní zakázka na dodávky

 


Zpracování žádostí a povinných příloh

Zpracování žádostí a povinných příloh

Rok Klient Program Název projektu
2023 Obec Domanín IROP 52. výzva Kostel a hřbitov sv. Jiljí - KP na indikativním seznamu UNESCO
2023 Obec Domanín MŽP  11. výzva Instalace FVE na úpravnu vodyv Domanín
2019 Město Třeboň OPŽP Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň
2019 Obec Žimutice 3. výzva MAS Vltava, IROP 53. výzva Žimutice - chodník
2019 Obec Březnice IROP 53. výzva OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 3. ČÁST SMĚR TÝN, SMĚR BECHYNĚ
2018 Obec Březnice IROP 53. výzva OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 2. ČÁST MOST - HODĚTÍN
2018 Obec Březnice IROP 53. výzva OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 1. ČÁST OÚ - MOST
2018 Město Třeboň IROP 53. výzva Město Třeboň - zvýšení bezpečnosti dopravy u kaple sv. Petra a Pavla
2017 Sdružení měst a obcí Vltava IROP 38. výzva Komunitní centrum sounáležitosti
2017 Obec Březnice IROP 37. výzva Bytové domy Březnice
2017 Město Třeboň IROP 52. výzva Revitalizace památek v centru Třeboně

 

 

Zpracování žádostí a povinných příloh

Rok Klient Program

Název projektu

2014

Obec Březnice ROP NUTS II Jihozápad

Výstavba místní komunikace pro ZTV rozvojové plochy v Březnici

2014 Obec Dobrá Voda ROP NUTS II Jihozápad Rekonstrukce části ulice Srubecká, Dobrá Voda u Českých Budějovic
2014 Obec Chrášťany ROP NUTS II Jihozápad Výstavba místní komunikace pro obslužnost rozvojových ploch ZTV v obci Chrášťany
2014 Městys Dolní Bukovsko ROP NUTS II Jihozápad Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v Dolním Bukovsku
2014 Obec Rataje OPŽP, PO 6/ 6.3 Výsadba stromořadí v obci Rataje
2014 Obec Chrášťany OPŽP, PO 6/ 6.3 Výsadba stromořadí v obci Chrášťany, části obce Koloměřice
2014 Obec Všemyslice OPŽP, PO 6/ 6.3 Výsadba a obnova stromořadí v obci Všemyslice a části obce Neznašov
2013 Městys Dolní Bukovsko PRV, osa IV. Leader Chodníky U Cihelny a Horní Bukovsko
2013 Obec Temelín PRV, osa IV. Leader Bezdrátový rozhlas pro obce Temelín
2013 Obec Všemyslice PRV, osa IV. Leader Hřbitovní komunikace v osadě Neznašov
2013 Obec Hartmanice OPŽP, PO 6/ 6.3 Výsadba stromořadí v obci Hartmanice
2013 Obec Chrášťany GP RVK, Tvorba krajiny a podpora biodiverzity Výsadba stromořadí v obci Chrášťany, části obce Koloměřice – projektová dokumentace
2013 Obec Rataje GP RVK, Tvorba krajiny a podpora biodiverzity Výsadba stromořadí v obci Rataje – projektová dokumentace
2012 Obec Horní Kněžeklady PRV, osa IV. Leader Veřejný bezdrátový rozhlas Horní Kněžeklady
2011 Město Stráž nad Nežárkou ROP NUTS II Jihozápad Rekonstrukce mostu přes řeku Nežárku
2011 Obec Žimutice PRV, osa IV. Leader Kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Smilovicích
2011 Obec Temelín PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce chodníkových zádlažeb v Temelíně – Vodňaská ulice
2011 Městys Stádlec PRV, osa IV. Leader Úprava veřejného prostranství obce Stádlec a místních částí
2011 Obec Haškovcova Lhota PRV, osa IV. Leader Úprava veřejného prostranství obce Stádlec a místních částí
2011 Obec Haškovcova Lhota PRV, osa IV. Leader Rekonstrukce místního rozhlasu v Haškovcově Lhotě
2011 Obec Sudoměřice u Bechyně PRV, osa IV. Leader Výměna oken a dveří na OU v Sudoměřicích
2010 Obec Želeč PRV, osa IV. Leader Pořízení vybavení pro modernizaci výuky Základní školy v Želči
2010 Obec Radětice PRV, osa IV. Leader Úprava veřejného prostranství ve spodní části obce Radětice
2010 Obec Haškovcova Lhota PRV, osa IV. Leader Zpevnění vjezdu do domů v obci Haškovcova Lhota
2009 Obec Březnice u Bechyně PRV, osa IV. Leader Obnova vybavení KD Březnice
2009 Obec Chrášťany ROP NUTS II JZ Koloměřice – rekonstrukce místní komunikace
2009 Město Stráž nad Nežárkou OPŽP, osa 1. Kanalizace a ČOV Stráž nad Nežárkou
2009 Obec Polště PRV Splašková kanalizace obce Polště
2009 Obec Dražíč PRV Kanalizace a ČOV obce Dražíč
2008 Obec Dobšice MMR – Podpora úprav bývalých vojenských areálů Demolice devastovaných objektů bývalého vojenského areálu Dobšice
2008 Obec Želeč ROP NUTS II JZ Multifunkční využití kulturního domu – využitá příležitost pro rozvoj obce
2008 Město Volyně OPŽP, osa 6.4

Rybník Skalka - odbahnění rybníka - Město Volyně