VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Výzva - Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV.

 Text výzvy - Smart akcelerátor.pdf (651,02 KB)

 Příloha č. 1 - Indikátory.pdf (341,14 KB)

 Příloha č. 2 - Kritéria výběru operací.pdf (407,61 KB)

 Příloha č. 3 - Metodický výklad.pdf (2,60 MB)

 Příloha č. 4 - Kompetenční modely.pdf (2,02 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1.

Pravidla pro žadatele a příjemce – část specifickou pro prioritní osu 2 OP VVV pro překládání Individuálních projektů Smart Akcelerátor naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast.