VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Výzva - Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV.

 Text výzvy - Podpora excelentních výzkumných týmů.pdf (314,58 KB)

 Příloha č. 1 - Indikátory.pdf (223,52 KB)

 Příloha č. 2 - Hodnoticí kritéria.pdf (588,40 KB)
 

Pravidla pro žadatele a příjemce jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1.

Pravidla pro žadatele a příjemce – část specifickou pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Podpora excelentních výzkumných týmů naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast.