VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Výzva k předkládání žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství, odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství zahajuje dnem 31. 7. 2014 příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Akreditace bude provedena v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000 o dalším vzdělávání v resortu.

Příjem žádostí bude ukončen 30. 11. 2015. Bližší podmínky akreditace jsou uvedeny v Příloze.

Žádosti, prosím, zasílejte na adresu:
Ministerstvo zemědělství
odbor 17010
Ing. Josef Dvořák
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy
Formulář žádosti o akreditaci (DOCX, 12 KB)
Podmínky akreditace (DOCX, 18 KB)
Čestné prohlášení lektora (DOCX, 13 KB