VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Výzva č. 56 OP VK k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Stručná data

Téma Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura
Program 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Priorita unie 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba platnosti 9. 4. 2015 0:00 - 22. 5. 2015 13:00
Příjemce Viz text výzvy
Další informace http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html

Cíle programu, oblasti podpory

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 2

Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Popis podporovaných aktivit

  • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
  • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-c56.pdf Text výzvy č. 56 353 Kb