VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Výzva č. 55 OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Téma Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura
Program 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa/Priorita unie 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast/Investiční priorita/Specifický cíl (ENRF)/Prioritní oblast 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba platnosti 4. 4. 2014 0:00 - 16. 5. 2014 13:00
Příjemce Viz text výzvy
Další informace http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani-2.html

Cíle programu, oblasti podpory

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

  • Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
  • Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
  • Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Popis podporované aktivity oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

V rámci této podporované aktivity budou podpořeny pouze následující aktivity:

  • Aktivita A) Podpora zapojení rodilých mluvčí ze zemí EU1 s odbornou kvalifikací pro výuku cizích jazyků a/nebo zapojení rodilých1 mluvčí bez odborné kvalifikace.
  • Aktivita B) Příprava projektů internacionalizace škol a zavádění metody CLIL.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
text-vyzvy-c-55-op-1-1.pdf Text výzvy č. 55 277.4 Kb