VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Školy mohou získat další peníze z evropských fondů

Ministerstvo školství připravilo před ukončením probíhajících operačních programů dvě výzvy pro základní a střední školy. Důvodem je efektivnější čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v posledních měsících dvě nové výzvy z probíhajících operačních programů zaměřené na žáky a učitele.

Aktuální je v tuto chvíli výzva č. 57, která pomůže školám se zkvalitněním praktické výuky. Z financí si budou moci nakoupit například vybavení pracovních dílen. Výzva byla vyhlášena na webu MŠMT dne 15. 7. 2015, ukončení výzvy a současně i předkládání projektových žádostí na MŠMT bude 28. 8. 2015 do 13,00 hodin. Vyplňování žádostí o podporu v aplikaci Benefit7 bude možné nejpozději od 27. července 2015. Alokace na tuto výzvu je 460 mil. Kč.

Realizace těchto projektů bude zahájena 1. září 2015 a musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2015.

Pro maximální zjednodušení budou projekty realizovány formou těchto šablon klíčových aktivit:

- Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (včetně vybavení školní dílny).

- Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

- Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

- Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/ německém/francouzském  jazyce formou blended learningu.

Již v dubnu a květnu 2015 byla vyhlášena výzva č. 56, která umožní vyslat žáky a učitele na stáž do zahraničí, kde si mohou zlepšit své jazykové znalosti. Zaměřena je také na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách a na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Realizace projektů této výzvy byla zahájena 1. 7. 2015 a musí být ukončena také nejpozději do 31. 12. 2015. Původní alokace 800 mil. Kč byla z důvodu velkého zájmu základních a středních škol téměř zdvojnásobena.

Více zde:

http://www.op-vk.cz/