VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Podpora sociálního podnikání

Srpen – listopad 2015

Chcete založit integrační sociální podnik nebo rozšířit kapacitu podniku prostřednictvím nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Máte zájem zaměstnávat a tím sociálně začleňovat znevýhodněné osoby na trhu práce? Pokud jste:

a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;

b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

  • veřejná obchodní společnost
  • komanditní společnost
  • společnost s ručením omezeným
  • akciová společnost
  • evropská společnost
  • evropské hospodářské zájmové sdružení
  • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).

Na Váš projekt můžete získat podporu až 6 000 000 korun českých!!!