VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST

Evropská komise schválila OP Zaměstnanost!

Evropská komise 6. května 2015 schválila Operační program Zaměstnanost! Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz v programovém období 2014 – 2020.

Díky schválení programu je tedy možné spustit proces vyhlašování výzev pro předkládání projektů. První otevřené výzvy určené veřejnosti budou vyhlášeny v srpnu 2015. Plán výzev pro letošní rok najdete tady , veškeré potřebné dokumenty včetně pravidel pro žadatele a příjemce pak najdete pod tímto odkazem .