INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 OPŽP

Na webových stránkách byl zveřejněn střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 pro Operační program Životní prostředí.

Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 je indikativním plánem pro vyhlášení výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a slouží k rámcovému plánování žadatelů. Informace obsažené v harmonogramu mohou být upravovány s ohledem na skutečný vývoj implementace operačního programu a případný vliv vnějších okolností, které nebylo možné předvídat. S ohledem na maximální snahu poskytovat potenciálním žadatelům relevantní informace bude ale usilováno o to, aby případné úpravy byly realizovány pouze v případě, kdy to bude skutečně vynuceno okolnostmi a s co nejmenším dopadem na proces přípravy žádostí na straně potenciálních žadatelů.

Harmonogram výzev naleznete v sekci Dokumenty na našich webových stránkách.
Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018
Harmonogram výzev na rok 2015 - verze 2