INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí jako druhý schválený program na období 2014 - 2020

Evropská komise dnes schválila Operační program Životní prostředí 2014–2020. Ministerstvo životního prostředí o tom informovala eurokomisařka Věra Jourová.

"Operační program Životní prostředí pro nové programové období 2014–2020 v gesci MŽP se stal hned druhým programem, který k čerpání schválila Evropská komise. Považuji to za obrovský úspěch, stejně jako zachráněných 13 miliard korun, které jsme nemuseli v loňském roce vracet do Bruselu díky nastavení krizového managementu a zrychlení celé administrace v končícím OPŽP 2007–2013. Chci zdůraznit, že pokračujeme v nastaveném rychlém tempu a důkazem toho je i to, že MŽP již minulý týden vyhlásilo tzv. avíza výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. Náš program je tedy, co se týče připravenosti pro žadatele, na špici všech operačních programů. Momentálně už běží přípravy na jednání Monitorovacího výboru OPŽP, které proběhne v polovině června, tak abychom ostré výzvy mohli vyhlásit ihned po tomto jednání a příjem žádostí spustit už od 14. srpna tohoto roku,“ komentuje ministr Brabec dnešní schválení OPŽP 2014–2020 Evropskou komisí.

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na končící OPŽP 2007–2013. Pro žadatele je v něm přichystáno téměř 2,637 miliardy eur (72 mld. Kč). V novém programovém období lze získat finanční podporu v některé z následujících oblastí:

1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,

2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,

3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,

5. energetické úspory.

Více informací o novém OPŽP 2014–2020 najdete na této internetové adrese.

Avíza výzev pro nové programové období OPŽP najdete na této internetové adrese.