INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kotlíkové dotace

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. "kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele - fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeké domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpání kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %.
Podrobnější informace vč. kontaktů na příslušné pracovníky naleznete http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm

Základní pravidla pro fyzické osoby (.pdf - 226.04 KB)

Seznam prioritních obcí (.pdf - 280.33 KB)