INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kotlíkové dotace v aktuální Prioritě

Aktuální vydání Priority se soustředí na popsání fungování „kotlíkových dotací“. Ty mohou prostřednictvím krajů čerpat domácnosti na výměnu zdrojů vytápění i provedení takzvaných mikroenergetických opatření. V rámci kotlíkových dotací bude mezi domácnosti přerozděleno z Operačního programu Životní prostředí devět miliard korun. Systém funguje tak, že požádat o peníze musí nejdříve jednotlivé kraje České republiky, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům.

Priorita obsahuje návodné texty, jak získat kotlíkovou dotaci i rozhovor na téma kotlíkových dotací s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a jeho náměstkem Janem Křížem. Nechybějí ani vyjádření jednotlivých krajů České republiky, v nichž jejich zástupci uvádějí, jak budou kotlíkové dotace administrovat.
Aktuální vydání Priority se také věnuje právě vyhlášeným výzvám z Operačního programu Životní prostředí a přináší i rozhovor se zástupcem Evropské komise Christosem Gogosem, který je za chod Operačního programu Životní prostředí zodpovědný.
Christos Gogos v rozhovoru mimo jiné říká: „Některé roky byly z hlediska řízení programu bohužel ve znamení neustálých personálních změn v resortu životního prostředí České republiky. To byl velký problém, protože nejenže se měnili ministři, ale s nimi i jejich podřízení, kteří měli strukturální fondy na starosti. To fungování operačního programu neprospívalo. Poslední dva roky se situace stabilizovala, což je i důvod, proč nyní program opět funguje.“
V aktuálním čísle Priority nechybějí ani články, které popisují úspěšně zvládnuté projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí, aktuality z resortu životního prostředí i přesné znění vyhlášených výzev z Operačního programu Životní prostředí. Odběratelé tištěné Priority se navíc mohou těšit na druhý díl průvodce „Půjdem tudy…“.

Priorita 7-8 /2015