CESTOVNÍ RUCH, NNO KULTURA, SPORT

Financování projektů v IROP - základní informace pro příjemce

Zveřejnění dokumentů "Systém financování projektů v IROP" a "Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit specifických cílů dle typu příjemce" - základních informací pro příjemce.

Řídicí orgán IROP dnes zveřejnil dokument Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit specifických cílů podle typu příjemce aktualizovaný ke dni 2. července 2015 a již v červnu vyvěsil na webové stránky dokument Systém financování projektů v IROP.