CESTOVNÍ RUCH, NNO KULTURA, SPORT

Brožury ke specifickým cílům IROP

Na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu byly zveřejněny aktualizované Brožury ke specifickým cílům IROP podle Programového dokumentu - schváleného Evropskou komisí dne 4. června 2015.

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu  zveřejnil aktualizované verze Brožur ke specifickým cílům IROP. Je zde uvedena jak Brožura s celkovým přehledem specifických cílů IROP, tak i Brožury pro jednotlivé typy příjemců, tj. obce a města, kraje, organizační složky státu, podnikatele a nestátní neziskové organizace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
brozura-sc-irop-pro-nno-aktualizace-4-6-2015.pdf 398.4 Kb
brozura-sc-irop-pro-obce-mesta-aktualizace-4-6-2015.pdf 438 Kb
brozura-specificke-cile-irop-aktualizace-4-6-2015.pdf 508.2 Kb