CESTOVNÍ RUCH, NNO KULTURA, SPORT

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Vláda schválila dne 29. 7. 2015 aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Splnění standardů, resp. získání Osvědčení o splnění standardů, je nutnou podmínkou pro podání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“).

Aktualizace se týká změn termínů pro standardizaci místních akčních skupin (dále jen „MAS“). Státní zemědělský intervenční fond, který provádí posuzování standardů MAS, bude MAS informovat o splnění standardů, ale zároveň ponechá žádost otevřenou pro doplnění a zajistí kontrolu případných změn, dokud se nebude MAS chystat podat žádost o podporu SCLLD. V případě, že MAS úspěšně splní standardy a je připravena předložit žádost o podporu SCLLD, požádá Státní zemědělský intervenční fond o vydání Osvědčení o Standardizaci. Osvědčení budou vydávána ze strany Ministerstva zemědělství do 31. 12. 2015. Aktualizovanou Metodiku naleznete v příloze k tomuto článku.

Přílohy
Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 (PDF, 369 KB)